อุปกรณ์มืออาชีพ

HcN Heavy Equipment Group ให้ช่วงมากที่สุดในโลกหนักสายพาน…

According กับความต้องการของลูกค้า ความสำเร็จของ…

ใช้เทคโนโลยีจากโลก PY ชุดสปริงกรวยบดมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมรองบดและตติยกระบวนการบด…

การแปรรูปวัสดุ

โรงงานแปรรูปแร่อะลูมิเนียม

เหมืองแร่อะลูมิเนียม เป็นจริงชนิดแร่แร่ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่…

news image

โรงงานแปรรูปเฟลด์สปาร์

เฟลด์สปาร์เป็นแร่พบมากที่สุดในเปลือกโลก…

news image

โรงงานแปรรูปหินปูน

หินปูนเป็นแร่ nonmetallic ทั่วไป แพร่หลายใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมผลิตเป็นหล่อทราย…

news image